ABA consulent bij ABAnet

Jettie Klaasen-BlankenIn 2003 is Jettie begonnen met het begeleiden van gezinnen als zelfstandige. In 2009 heeft zij ABAnet opgericht. Jettie heeft de opleiding pedagogiek gevolgd aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Tijdens haar studie heeft ze verschillende stages doorlopen o.a. in het onderwijs, in voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten en bij de Stichting Dagbehandeling Jeugdhulpverlening waarbij zij met name in video interactie begeleiding getraind werd.

Haar afstudeerstage stage vond plaats in 2000 bij Caroline Peters. In die tijd heeft ze onder begeleiding van Bibi Huskens geschaduwd en gewerkt als senior trainer. Jettie is afgestudeerd op het onderwerp schaduwen binnen het regulier onderwijs. Tijdens de afrondingsfase van haar studie werkte zij voor AT&C (Applied behavior analysis training & consultancy) als programma coordinator binnen verschillende gezinnen. Hiernaast werkte zij ook als coördinator van een sociëteit voor verstandelijk gehandicapten.

In 2003 is zij gestart met het begeleiden van gezinnen met een ABA programma als consulent. Zij is verder ingewerkt door Caroline Peters in het onderwerp van Verbal Behavior en ABA- Play methode. In januari 2004 is Jettie begonnen aan de ABA opleiding aan de Universiteit van North Texas, welke zij Cum laude heeft afgerond.

Sinds 2011 is Jettie bestuurslid van DABA, Dutch Association for Behavior Analysis. Deze beroepsvereniging spant zich in om het vakgebied in Nederland te profileren en kwaliteit van de beroepsuitoefening te beschermen door bij te dragen aan voorlichting opleidings- en certificeringsmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek. Door zich in te zetten voor DABA hoopt Jettie bruggen te kunnen slaan tussen professionals onderling en tussen ouders en professionals om samen bij te dragen aan het breder beschikbaar maken van ABA voor kinderen.