Thuisprogramma

Een thuisprogramma is ontwikkeld om kinderen thuis intensief te begeleiden. De consulent stelt op basis van het assessment een doelenplan op dat de basis vormt voor de begeleiding thuis. Het kind zal vaardigheden leren die hij nodig heeft om verder te kunnen leren en zelfstandiger te kunnen functioneren. Het doel is hierbij vaak om in te kunnen stromen binnen een vorm van onderwijs.

Middels workshops en trainingen met de consulent leert iedereen de technieken die nodig zijn om het kind te begeleiden en de vaardigheden aan te leren. De consulent wordt indien mogelijk online (uiteraard beveiligd) op de hoogte gehouden van de vorderingen van een kind. Minimaal eens per maand wordt het programma geevalueerd waarbij o.a. aandacht is voor de doelen en de werkwijze.