Begeleiding scholen

Begeleiding op scholen kan op verschillende manieren plaatsvinden en gericht zijn op een kind, de groep of de leerkracht. Voor de mogelijkheden in uw situatie neem contact op met ABAnet.

Schaduwprogramma

Een van de mogelijkheden is een schaduwprogramma. Hierbij gaat een ABA begeleider mee naar school om u kind hulp te bieden om maximaal deel te nemen aan het onderwijs. De begeleider helpt om het gewenste gedrag uit te lokken en te versterken. Denk hierbij aan vaardigheden zoals: opletten en deelnemen aan de kring, reageren op instructies van de leerkracht, samen spelen met andere kinderen tijdens vrij spelen en buitenspelen enz. Het doel van een schaduwtraject is dat de hulp die de begeleider biedt afgebouwd wordt en het kind zelfstandig deel kan nemen aan het onderwijs. De ABA consulent komt gemiddeld een keer per maand om in de klas te observeren en heeft dan een gesprek met zowel de begeleider als de leerkracht.

Soms is een intensief schaduwprogramma niet nodig, maar heeft een leerkacht wel vragen hoe om te gaan met gedragsproblemen en hoe deze te verminderen of hoe een kind te begeleiden in buitenspeeltijd. Voor dit soort vragen kunt ook bij ABAnet terecht. Zowel ouders als leerkrachten kunnen contact opnemen.