ABAnet biedt de helpende hand bij ABA programma's

ABAnet biedt op verschillende manieren behandeling en begeleiding aan gezinnen en scholen.

Thuisprogramma

Ouderbegeleiding

Begeleiding scholen

Workshops

Voor iedere vraag wordt een oplossing op maat geformuleerd en start met een vrijblijvend gesprek waarin op een rijtje gezet wordt welke mogelijkheden er zijn.Tijdens een eerste inventarisatie met de ouders worden de vragen en problemen op een rijtje gezet en wordt een inschatting gemaakt welke begeleiding passend zou zijn. Na deze eerste inventarisatie volgt een assessment procedure waarin de sterktes van een kind en de probleemgebieden duidelijk worden. 

Het assessment bevat gesprekken met ouders en professionals zoals bijv. de leerkacht van het kind. Er wordt met het kind gewerkt in speelsessies en indien wenselijk vindt ook een observatie plaats op school/dagbesteding. Tot slot wordt ook gekozen voor een assessment middel dat ingevuld kan worden. Alle gegevens samen leiden tot een advies welke begeleiding het beste voor het kind is.

De ervaring leert dat begeleiding vaak al kan starten terwijl het assessment nog niet helemaal afgerond is. De begeleiding richt zich op dat moment vaak op wat ouders al kunnen doen om hun kind verder te helpen.