ABAnet voor begeleiding bij autisme

Jettie Klaasen-Blanken

Kinderen met een autismespectrumstoornis leren vaak niet vanzelf. Zij kunnen moeilijkheden ervaren op verschillende ontwikkelingsgebieden en ontwikkelen daar soms gedragsproblemen bij. ABAnet biedt begeleiding op basis van ABA, toegepaste gedragsanalyse, waarbij het aanleren van vaardigheden de kern vormt.

Voor ieder kind wordt een uniek begeleidingstraject ontwikkeld dat uitgaat van de vraag: "Wat is de kracht van dit kind? en wat moet hij/zij nog leren om ervoor te zorgen dat dit kind zelfstandiger door het leven gaat? Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om begeleiding te bieden.

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van begeleiding neem dan contact op


ABAABA Programma

In een ABA programma worden vaardigheden opgedeeld in kleine haalbare stapjes. Het kind oefent het gewenste gedrag met een begeleider die het kind hulp geeft om de vaardigheid uit te voeren. Omdat het kind hulp krijgt op het moment dat het nodig is leert het kind het juiste gedrag zonder fouten te maken en doet daarmee dan ook succeservaring op zodat het kind vol zelfvertrouwen en plezier kan oefenen.

Het gewenste gedrag versterken we door beloning te bieden. Met de juiste beloning op het juiste moment zal het gedrag zich steeds vaker voordoen en is het leren voor een kind leuk om te doen.

De vaardigheden die een kind moet leren zijn voor ieder kind verschillend. Het ene kind zal bijvoorbeeld moeten leren hoe hij contact kan maken met andere kinderen terwijl het andere kind misschien nog moet leren praten en spelen. ABAnet brengt zorgvuldig in kaart welke vaardigheden van direct belang zijn voor het kind om te leren en  hoe hieraan gewerkt kan worden. In een vrijblijvend gesprek worden de mogelijkheden met u doorgenomen op welke manier ABA ingezet kan worden om uw kind te helpen.